Regsol Regały magazynowe

Przegląd regałów magazynowych

Wykonywanie przeglądów okresowych regałów magazynowych jest corocznym obowiązkiem regulowanym  przez normy normy prawne ( PN-EN 15 635). Wprowadzenie tych norm ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz całej infrastrukturze magazynu. Wykrycie usterek regałów na wczesnym etapie pozwala skutecznie zaplanować ich naprawy oraz minimalizuje ryzyko awarii . 

Przegląd regałów magazynowych to czynność która obejmuje szczegółowe badanie stanu konstrukcji, stabilności, ewentualnych uszkodzeń mechanicznych oraz poprawności montażu. Wykonanie przeglądu stanu regałów to kluczowy krok, który umożliwia wcześniejsze wykrywanie i ograniczanie kosztów związanych z ewentualną koniecznością zakupu nowych regałów. Dodatkowo, skrupulatne przeglądy okresowe regałów, przeprowadzane zgodnie z harmonogramem, nie tylko spełniają wymogi prawne, ale także utrzymują ważność gwarancji producenta oraz umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału istniejącego magazynu.

Przeglądy regałów magazynowych dla nas to bardzo istotna czynność do której angażujemy się na 100%. Zdajemy sobie powiem sprawę iż może to mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników i ochrony całej infrastruktury magazynu. . Nasze przeglądy są przeprowadzane w taki sposób, aby minimalnie wpływać na codzienne funkcjonowanie magazynu, jednocześnie dokładnie sprawdzając każdy szczegół jego stanu.

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie kompleksowych i bezpiecznych przeglądów, ale także minimalizacja zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu magazynu. Dążymy do tego, aby nasze przeglądy stanowiły podstawę dla bezpiecznej pracy oraz ochrony wartości przechowywanych towarów.

przegląd regałów magazynowych

Usługa przeglądu regałów magazynowych

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu kompleksowych przeglądów regałów magazynowych. Nasze usługi obejmują:

  1. Przeglądy Stabilności Konstrukcji: Dokładnie oceniamy stabilność konstrukcji regałów magazynowych, sprawdzając, czy są one w pełni gotowe do bezpiecznej eksploatacji.

  2. Sprawdzanie Połączeń Śrubowych: Analizujemy stan połączeń śrubowych, aby upewnić się, że są one właściwie zamocowane i spełniają normy bezpieczeństwa.

  3. Ocena Zamocowań: Skrupulatnie sprawdzamy wszelkie zamocowania regałów, zapewniając, że są one solidne i trwałe.

  4. Identyfikacja Uszkodzeń Wynikających z Eksploatacji: Dokładnie badamy regały w poszukiwaniu wszelkich uszkodzeń spowodowanych normalną eksploatacją, aby szybko i skutecznie podjąć odpowiednie działania naprawcze.

  5. Kontrola Tablic Bezpieczeństwa: Zapewniamy, że tablice bezpieczeństwa są czytelne, aktualne i umieszczone w odpowiednich miejscach, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Nasze przeglądy są przeprowadzane z pełnym profesjonalizmem, mają na celu identyfikację ewentualnych zagrożeń oraz gwarantują, że systemy regałów magazynowych są utrzymane w optymalnym stanie technicznym i spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa.